Sven Mjöhagen

Jag har vidareutbildat mig inom Ortopedisk Manuell Terapi och tagit examen steg 3. Detta är en utbildning som ger fördjupande kunskaper om diagnostik och behandling av skador/besvär från rörelse- och stödjeorganen. Jag har även vidareutbildning inom muskuloskeletal ultraljudskanning (”mjukdelsröntgen”), akupunktur, idrottsmedicin och rehabträning. Jag behandlar ffa patienter med besvär från rörelseorganen, dvs muskler, leder och nervstrukturer. Är även diplomerad löpcoach och utför löpstegsanalys och träningsrådgivning

 • Sven Mjöhagen legitimerad fysioterapeut med examen i Ortopedisk Manuell Terapi steg 3.
 • Jag gick min utbildning till fysioterapeut i Uppsala och tog min examen 1985.
 • 1985-88 arbetade jag inom primärvården i Örebro och Gävle.
 • 1988 startade jag egen praktik i Gävle och jobbade samtidigt 50% inom landstingets företagshälsovård.
 • 1991 startade jag Gävle Rehab tillsammans med Sven Danielsson och Bjarne Larsson.
 • 91-93 (OMT steg 2) och 95-96 (OMT steg 3) gick jag min vidareutbildning som ledde till examen i Ortopedisk Manuell Terapi steg 3 i juni 1996.
 • Jag har även utbildning inom akupunktur, idrottsmedicin och MTT (Medicinsk TräningsTerapi).
 • 2010 utbildade jag mig inom Muskuloskeletal Ultraljudsskanning.
 • 2014 utbildade jag mig till Diplomerad löpcoach.
 • Jag behandlar ffa patienter med besvär från rörelseorganen, dvs muskler, leder och nervstrukturer.
 • Mina specialområden är patienter med idrotts/motionsrelaterade skador.
 • Min fritid ägnar jag till stor del åt träning på motionsnivå inom uthållighetsidrott. Jag springer gärna marathon i någon storstad nån gång per år.

sven.mjohagen@gavlerehab.se