Beteende medicin, kognitiv funktionell terapi

Är en behandling som inriktas på hur långvarig ospecifik smärta påverkar människan. Fokus ligger på att normalisera rörelsemönster och minska den negativa påverkan på som smärta har gett på beteendet i det dagliga livet. Det sker med funktionell träning i moment som patienten vill klara av att göra.

Utbildning om smärtmekanismer, konfrontation av rädslor pga. smärta och att se på olika hinder som finns för att bli återställd ingår i behandlingen.