Kognitiv funktionell terapi

Kognitiv funktionell terapi är en behandling som inriktas på hur långvarig ospecifik ryggsmärta påverkar patienter. Fokus ligger på att normalisera rörelsemönster och minska den negativa påverkan på som smärta har gett på beteendet i det dagliga livet. Det sker med funktionell träning i moment som patienten normalt känner viss smärta. Genom att träna på rörelser att utföra träningen utan att spänna musklerna på fel sätt så förbättras patientens kontroll av hur smärtans påverkan på deras beteende.

Utbildning om smärtmekanismer, konfrontation av rädslor pga. smärta och att se på olika hinder som finns för att bli återställd ingår i behandlingen.