Varför Gävle Rehab?

 

  • Hög kompetens och lång erfarenhet
  • Bra bemötande
  • Bra tillgänglighet:(väntetider, gratis och stor parkering, lätt att nå oss på telefon. bokning på nätet).
  • Anpassad lokal för funktionshindrade
  • Samarbete med Må Bättre ger dig tillgång till det bästa gymmet för rehabiliteringsträning och fin möjlighet att träna vidare hos dom under eller efter rehabiliteringen. Tillsammans med Må Bättres personal lägger du upp en hälsoplan. Du kan även boka in Må Bättres personliga tränare.