Medicinsk laser

Medicinsk laser är fokuserat, rent ljus som går rakt in i cellen. Det har antiinflammatorisk och läkande verkan, Påverkar syreupptaget i cellen, ger ökad genomblödning i vävnaden och sätter igång en självläknings process. Metoden lämpar sig väl vid:

•    Tennis-  och golfarmbåge
•    Reumatiska problem
•    Ont i rygg, nacke och axlar
•    Stukningar och idrottsskador
•    Whiplashskador
•    Seninflammationer
•    Tinnitus