Träning

Förutom behandlingar där vi avhjälper eventuella problem så jobbar vi även mycket med aktiv träning. Några träningsformer som vi erbjuder är: