Träning

Förutom behandlingar där vi avhjälper eventuella problem så jobbar vi även mycket med aktiv rehabilitering.