Sven Danielsson

Jag heter Sven Danielsson och är utbildad Fysioterapeut på Karolinska institutet.

  • Vidareutbildad senaste åren 2009-2013, Avancerad nivå vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola inom beteendemedicin .(smärtcoach för patienter med långvarig smärta) och även i att anpassa och ordinera fysisk aktivitet.
  •  Uppsala universitet 2011 i idrottsmedicin
  • Karolinska Institutet 2014-2015 Vetenskaplig teori och metod i fysioterapi inkluderat examensarbete inom idrottsmedicin.
  • Linne Universitetet 2017 magisterexamen idrottsvetenskap/idrottsmedicin
  • Linne Universitetet 2020 Masteruppsats idrottsvetenskap/idrottsmedicin
  • Regelbunda kurser varje år inom idrottsmedicin.
  • Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, World Conferation for Physical Therapy, International Association for the study of Pain.
I första hand sker rehabiliteringen av skador (löparskador, korsband, ryggar, axlar mm) genom idrottsmedicin och specialanpassade träningsprogram som bygger på vad den senaste medicinska forskningen kommit fram till.