Sven Danielsson

Jag heter Sven Danielsson och är utbildad Fysioterapeut på Karolinska institutet.

 • Vidareutbildad senaste åren 2009-2013, Avancerad nivå vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola inom beteendemedicin (KBT inriktning smärtcoach för patienter med långvarig smärta) och även i att anpassa och ordinera fysisk aktivitet, mm.
 •  Uppsala universitet 2011 i idrottsmedicin
 • Karolinska Institutet 2014-2015 Vetenskaplig teori och metod i fysioterapi inkluderat examensarbete inom idrottsmedicin.
 • Magisterexamen idrottsvetenskap/idrottsmedicin. Linneúniversitetet 2017.
 • Masteruppsats idrottsvetenskap/idrottsmedicin.  Linneúniversitetet 2020
 • Idrottsmedicin – Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador.  Linneúniversitetet 2021
 • Masterexamen (120 hp). Sport Science/Sports Medicine. Linneúniversitetet 2021
 • Regelbundna kurser varje år inom idrottsmedicin/rehabilitering.
 • Certifierad i knärehabilitering via Projekt Korsband. (Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Korsbandsregistret).
 • Nationella nätverket för forskning kring korsbandsskador
 • Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, World Conferation for Physical Therapy, International Association for the study of Pain.  ”Projekt Korsband” Sahlgrenska/ Sportrehab Göteborg.
I första hand sker rehabiliteringen av skador (löparskador, korsband, ryggar, axlar mm) genom idrottsmedicin och specialanpassade träningsprogram som bygger på vad den senaste medicinska forskningen kommit fram till.