Sven Danielsson

Jag heter Sven Danielsson och är utbildad Fysioterapeut på Karolinska institutet.

 • Vidareutbildad senaste åren 2009-2013, Avancerad nivå vid Uppsala universitet och Mälardalens högskola inom beteendemedicin (KBT inriktning smärtcoach för patienter med långvarig smärta) och även i att anpassa och ordinera fysisk aktivitet, mm.
 •  Uppsala universitet 2011 i idrottsmedicin/idrottsskador.
 • Karolinska Institutet 2014-2015 Vetenskaplig teori och metod i fysioterapi inkluderat examensarbete inom idrottsmedicin.
 • Magisterexamen idrottsvetenskap/idrottsmedicin. Linneúniversitetet 2017.
 • Masteruppsats idrottsvetenskap/idrottsmedicin.  Linneúniversitetet 2020
 • Idrottsmedicin – Prevention, behandling och rehabilitering av idrottsskador.  Linneúniversitetet 2021
 • Masterexamen (120 högskolepoäng.) Idrottsmedicin/Sports Medicine. Linneúniversitetet 2021
 • Regelbundna kurser varje år inom idrottsmedicin/rehabilitering.
 • Certifierad i knärehabilitering via Projekt Korsband. (Sahlgrenska Universitets sjukhuset, Korsbandsregistret).
 • Nationella nätverket för forskning kring korsbandsskador
 • Svensk förening för fysisk aktivitet och idrottsmedicin, World Conferation for Physical Therapy, International Association for the study of Pain.  ”Projekt Korsband” Sahlgrenska/ Sportrehab Göteborg.
I första hand sker rehabiliteringen av idrottsskador och efter operation (löparskador, korsband, menisk, ryggar, axlar, artos, höft och knäplastik mm) genom idrottsmedicin och specialanpassade träningsprogram som bygger på vad den senaste medicinska forskningen kommit fram till.