Ultraljudsskanning

Vi använder oss av ultraljudsskanning (UL-skanning) för att få en förbättrad och säkrare diagnostik.

Det är en undersökningsmetod, liknande mjukdelsröntgen, som använder högfrekvent ljud som vi människor inte kan höra. Ljudvågorna som sänds ut reflekteras/studsar tillbaka och en bild framträder. Olika strukturer reflekterar ljudet olika mycket. Täta strukturer reflekterar mer och blir ljusare på bild medan exempelvis vätska och luft inte reflekterar alls och därför blir mörka områden.

UL-skanning är en ofarlig och smärtfri undersökningsmetod som lämpar sig bra vid skador på mjukdelar såsom muskler, ledband, menisker mm. Man kan också se eventuella stressfrakturer. En stor fördel är också att den kan användas vid rörelse och kontroll av funktion vid exempelvis träning av djupa bålmuskulaturen.

Vi använder UL-skanning främst som ett komplement till vår övriga undersökning.