Aktiv rehabilitering

Genom att utgå från de senaste rönen inom forskning, lotsa och vara ett stöd för patienten i processen att komma tillbaka från olika typer av skador till att bli så bra återställd som det är möjligt.

Skadorna kan var alltifrån artros till alla typer av idrotts- olycksfallsskador samt efter ortoped operationer.  Även så mår de flesta med muskelsmärtor bättre av träning och fysisk aktivering.

Vi samarbetar med Actic och har tillgång till ett toppmodern, nybyggd och trevlig friskvårdsanläggning. Efter avslutad rehabilitering finns det möjlighet att bli medlem i Actic och fortsätta med träningen.