Aktiv rehabilitering

HJälpa kunden i rehabiliteringen, med utgångspunkt från den senaste forskningen och vara ett stöd för patienten i processen att få en normal funktion igen.

Problemen kan var alltifrån artros till alla typer av idrotts- olycksfallsskador samt efter ortoped operationer, (korsband, höft- och knäplastik, axeloperationer mm. ) De flesta med muskelsmärtor mår bättre av träning och fysisk aktivering.

Vi samarbetar med Actic och har tillgång till ett modern och trevlig friskvårdsanläggning. Efter avslutad rehabilitering finns det möjlighet att bli medlem i Actic och fortsätta med träningen.