Gäller högkostnadskort hos Gävle Rehab?

Ja högkostnadskort gäller hos Gävle Rehab.